Ακροριζεκτομή - Ακρορριζεκτομή

Η ακροριζεκτομή δοντιού είναι μια διαδικασία χειρουργικής επέμβασης που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αλλοιώσεων στη ρίζα ενός δοντιού. Η επέμβαση αυτή καλό είναι να πραγματοποείται όταν η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), ή η επανάληψή της δεν είναι επιτυχής. Κατά τη διάρκεια της ακροριζεκτομής, ο χειρουργός αφαιρεί το τμήμα της ρίζας του δοντιού (τα τρία τελευταία χιολιοστά) και με ένα ειδικό εργαλείο (tip piezoelectic) και μεγέθυνση με λούπες πραγματοποιεί ανάστροφη έμφραξη στη ρίζα με ένα βιοσυμβατό υλικό (ΜΤΑ) για να αποτρέψει την περαιτέρω διείσδυση του μικροβιακού παράγοντα ή του φλεγμονώδους ιστού. Η ακροριζεκτομή μπορεί να σώσει ένα "καταδικασμένο" για εξαγωγή δόντι και να αποτρέψει την ανάγκη αφαίρεσής του. 

Screenshot 2023-04-02 at 35829 PMpng
Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούμε έναν προγόμφιο ο οποίος έχει αντιμετωπισθεί με απονεύρωση δύο φορές ανεπιτυχώς και η αλλοίωση (η μαύρη περιοχή) στη ρίζα του παραμένει. Στη περίπτωση αυτή αποφασίστηκε να γίνει ακροριζεκτομή καθώς η ασθενής επιθυμούσε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στο δόντι της, ενώ ο γομφίος δίπλα είχε κάταγμα και αφαιρέθηκε. Έτσι σε μία συνεδρία αφαιρέσαμε τον γομφίο της και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε ακροριζεκτομή με ανάστροφη έμφραξη με MTA στον προγόμφιο. Οστικό μόσχευμα (αλλομόσχευμα) τοποθετήθηκε τόσο στη θέση του γομφίου για μελλοντική τοποθέτηση εμφυτεύματος, όσο και στην ακροριζεκτομή για πλήρωση του οστικού ελλείματος. Μερικούς μήνες μετά παρατηρούμε την πλήρη επούλωση του οστού, καθώς και την ενσωμάτωση του οστικού μοσχεύματος. Μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί και η τοποθέτηση του εμφυτεύματος αφού έχουμε εξαλείψει και τη φλεγμονή στην ευρύτερη περιοχή.

Screenshot 2023-04-02 at 43423 PMpng

Αφού τοποθετήθηκε και το εμφύτευμα στη θέση του γομφίου, όπου είχε γίνει και διατήρηση διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας (ΔΔΦΑ) με αλλομόσχευμα και κατά την επανεξέταση 4 μήνες μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, η περιοχή της ακρορριζεκτομής εξακολουθεί να δείχνει επιτυχής και με έλλειψη αλλοίωσης.
Ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του εμφυτεύματος πραγματοποιήσαμε και κλειστή ανύψωση του ιγμορείου για καλύτερη αρχική σταθερότητα καθώς και μακροπρόθεσμη επιτυχία.